Elementos da narración

Language: Galician
Subject: Galego > Literatura
Age: 10 - 11

Elementos da narración

O narrador é...

O protagonista

O personaxe secundario

O que conta a historia

Ningunha das anteirores

Unha historia pode estar contada en tempo...

Presente

Pasado

Futuro

Calquera das anteriores

O lugar onde se desenvolve a historia é...

A acción

O espazo

A trama

Os personaxes poden ser...

Protagonistas

Secundarios

Principais ou secundarios

A acción consta de...

Presentación, introdución e desenlace

Presentación, nó, opinión e desenlace

Presentación, nó e desenlace

A parte da narración onde pasan a maioría das accións é..

O desenlace

O nó

A presentación

Se o narrador conta a historia en primeira persoa é

Narrador protagonista

Narrador omnisciente

Narrador testemuña

Calquer historia escrita en prosa pertence ao xénero literario...

Poesía

Narrativa

Teatro

Os textos escritos en verso pertencen ao xénero...

Teatro

Narrativa

Poesía

Os elementos da narración son...

Narrador, personaxes, protagonistas, tempo, espazo.

Narrador, personaxes, tempo, espazo, acción

Narrador, personaxes, tempo, espazo, nó e desenlace