fitxa ed. inf.

Language: Spanish
Subject: Valores Sociales y Cívicos > Valores
School grade: Spain Spain

Mireu atentament aquest video i trobeu en la sopa de lletres alguns conceptes que ha tractat

M
O
L
K
M
K
S
C
D
E
A
V
S
F
E
N
S
E
I
K
U
R
E
H
Y
I
F
H
A
R
D
G
M
K
E
Y
O
A
W
C
W
T
R
I
V
A
S
U
A
R
Y
V
T
M
U
E
O
I
C
I
T
P
R
G
M
A
R
R
C
A
A
L
O
I
O
A
O
U
R
D
A
I
M
A
M
L
L
A
R
T
B
Y
K
L
C
B
A
P
B
I
C
U
O
N
Y
C
E
L
I
V
Y
J
Z
P
T
I
G
E
H
Z
A
E
M
H
R
A
K
K
T
W
W
I
A
J
N
I
E
N
R
H
H
S
H
E
T
E
E
T
F
G
O
B
K
C
B
H
I
B
S
Y
E
C
S
H
S
E
U
O
Y