REPTE 2 - EL BOT

Language: Spanish
Subject: Otros > Otros
School grade: Spain Spain

EL BOT

El jugador que bota el baló quins tipus de bot pot utilitzar? marca la resposta correcta.

A) De progreció i de velocitat

B) De protecció i de velocitat.

C) A) De progreció i de protecció

D) De protecció, de velocitat i de progresió.

E) De arrancada i de protecció

IVÁN TÓRTOLA VILLAR