Control de lectura mensual:4b-03

Comprender textos narrativos, extraer información explícita e implícita.
Language: Spanish
Subject: Lengua Castellana > Lectura
Age: 9 - 10
Tags: #textos narrativos, #información explícita e implícita