ขั้นตอนการแก้ปัญหา วิทยาการคำนวณ ม.1

บันทึกภาพหน้าจอส่งเเนบไว้ที่ Classroom เป็นการเช็คในห้องเรียนด้วยครับ
Language: English
Subject: Technology > Programming
Age: 12 - 13