Олон улсын харилцааны чиг хандлага

нэг туйлт систем хоёр туйлт систем гурван туйлт систем олон туйлт систем
Language: English
Subject: Social Science > Earth
Age: 17 - 18

Олон улсын харилцааны чиг хандлага

нэг туйлт систем
хоёр туйлт систем
гурван туйлт систем
олон туйлт систем

ОУХ-ны гол субьектүүдийг тоочихдоо илүүц зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

Б. Ард түмэн

В. ОУБ

А. Төр