AMETINIMETUSED

Language: English
Subject: Preschool > Words
School grade: Estonia Estonia > Teised
AMETINIMETUSED
ÜHENDA AMETINIMETUS ÕIGE PILDIGA.
LAULJA
ARST
TULETÕRJUJA
EHITAJA
ÕPETAJA
AMETINIMETUSED
LEIA SÕNARÄGASTIKUST AMETID.
LEIA ÜLES SÕNAD:

ÕPETAJA
LAULJA
TULETÕRJUJA
ARST
EHITAJA
V
R
M
E
H
I
T
A
J
A
E
K
C
O
D
B
L
A
U
L
J
A
R
D
Õ
H
O
V
T
S
C
U
D
S
C
O
P
C
V
V
S
C
S
A
S
B
M
G
E
W
K
L
J
U
P
R
V
K
H
J
T
P
C
S
S
L
W
S
G
F
U
D
A
L
K
I
S
M
P
T
E
K
V
N
J
T
U
L
E
T
Õ
R
J
U
J
A
A
K
L
K
E
L
S
Y
O
T
Y
G
U
U
O
D
J
I
F
W
K
C
R
N