Unit 2 sloveso být

unit 2 sloveso být
Language: English
Subject: Other > Other
Age: 9 - 12

v záporných tvarech doplňuj- am not/isn't/aren't