Գ-Դ Դասարան - Հայկ եւ Բել

Language: English
Subject: Other > Other
School grade: Australia Australia

Գ-Դ Դասարան - Հայկ եւ Բել

Ո՞վ էր Աշտարակի շինողներուն պետը:

Աստուած խառնեց աշտարակի շինողներուն լեզուները, ի՞նչու:

Կիսատ մնացած աշտարակը ի՞նչ կոչուեցաւ:

Բաբելոն ի՞նչ կը նշանակէ:

աշխարհաշփոթութիւն

քաջաշփոթութիւն

խառնաշփոթութիւն

Հայկ Նահապետ եւ Բել ի՞նչու կռուեցան:

Հայկ Նահապետ Բելին ի՞նչով սպաննեց:

սուր

փիղ

աղեղ ու նետ

մկրատ

Գծէ՝ այն արարկան որ Հայկ գործածեց Բելին սպաննել:

Ո՞վ կոչուած է Հայ ազգի առաջին հայրը:

Հայկ Նահապետ ի՞նչպիսի հսկայ մըն էր:

Հայկ Նահապետի յաջորդները իր անունով ի՞նչ կոչուեցան:

Նահապետ

Արմինեան

Հայերէն

Հայ

Ի՞նչ կը կոչուի այն երկիրը ուր Հայկ Նահապետ բնակեցաւ: