голын ай сав

онон голын ай сав болон мэдээллийг судална уу
Language: English
Subject: Natural science > Weather
Age: 14 - 16

голын ай сав

онон голын ай сав болон мэдээллийг судална уу

уг гол нь хангай нуруунаас эх авч урсдаг