แบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะ

คำชี้แจงให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง

ชื่อ.........................................นามสกุล..............................ชื่อเล่น..........................

ไก่

เต่า

จาน

ควาย

ไข่

เด็ก