Kiểm tra định kì DK 1282

Language: English
Subject: English language > Writing
Age: 8 - 9

Các con điền bằng chữ V hoặc X nha

30.000 dong

90.000 dong

90.000 dong

95.000 dong

92.000 dong

70.000 dong

53.000 dong

1.                     2.                       3.                         4.                        5.

Điền bằng V hoặc X

Các con không cần viết dấu câu nha

Điền X hoặc V

Các con ko cần viết dấu câu nha

1.                                2.                                    3.                                 4.                               5.