Vocab Flyers 5

Write
Language: English
Subject: English language > Vocabulary
Age: 10 - 11

already

instead

just

tell

ever

thought

them

take + đồ

they

take + người

their

taught

friendly

frightening

sad

comfortable 

bad

tưới nước

surprised

trồng cây

score

chạy

throw

đi bộ

kick

lái xe hơi

catch

cởi xe đạp

strange

chụp ảnh

wet

tiệm thuốc

tired 

rừng

appear

xe cứu hỏa

agree

lính cứu hỏa

thứ 5

tháng 4

thứ 4

tháng 7

adventure

tháng 9

huge

tháng 1

hurry

tháng 2

pleased

tháng 12

sell

tháng 11