Listening 3 - Map Labelling

Language: English
Subject: English language > Vocabulary
Age: 17 - 18

bài này nghe lại thôi, k cần làm

các bạn điền cách mà đề paraphrase các đáp án đúng nhé. Đáp án nào KHÔNG phải đáp án đúng, ở cột này các bạn ghi "no"