outcomes unit 3 WB

Language: English
Subject: English language > Sentences
School grade: Ukraine Ukraine

Утвори заперечні речення

Заміни виділені дієслова на goes, takes, wants

Встав goes, takes, wants

Постав слова у правильному порядку

Доповни розповідь дієсловами в дужках, утворюючи заперечну форму де потрібно.
Якщо ні- не забувай додавати -s/ -es коли he , she , it