चित्र पहा व योग्य शब्दाचा वापर करुन वाक्य पूर्ण करा.

Language: English
Subject: English language > Sentences
School grade: India India