Reading 3 - Multiple Choice

Language: English
Subject: English language > Reading comprehension
Age: 17 - 18

Viết chữ cái vào ô xuất hiện ở dấu ba chấm và TÌM TRONG BÀI ĐỌC TỪ ĐỒNG NGHĨA VỚI ĐÁP ÁN BẠN CHỌN

Ngoài việc chọn đáp án A B C D, hãy điền các cụm từ đồng nghĩa bạn tìm được để thể hiện đó là đáp án đúng