TT3 UNIT 6 PAST TO BE

Language: English
Subject: English language > Grammar
Age: 8 - 9

TO BE - PAST (SER / ESTAR)

I

YOU


HE

SHE

IT

WE

THEY

jo estava a casa ahir

ell estava a l'escola ahir

ells estaven al parc ahir

nosaltres estavem al cinema ahir

at the post office

at the library

buying food.