Lesson 8 grammar

Language: English
Subject: English language > Grammar
School grade: Vietnam Vietnam

Lesson 8 grammar

Loại kem này có thể đuổi muỗi.

kem: cream

Kênh Youtube này có vài nghìn người đăng ký sử dụng.

Trong khi có dịch Covid-19, các cửa hàng bị buộc phải đóng cửa

Chiếc máy ảnh kĩ thuật số này có thể nhận và lưu trữ thông tin.

Món Phở rất được ưa thích ở nước ngoài.

Phở không cần viết có dấu

Nếu trẻ em có sức đề kháng yếu, chúng dễ bị bệnh tật.

Khi tỉ lệ thất nghiệp cao, bạo loạn có thể xảy ra.

Tỉ lệ cao: high

Tôi muốn ứng tuyển công việc này.

Người trông trẻ trông nom những đứa trẻ.

Công ty này đã tuyên bố lợi nhuận thường niên.

Toàn thể nhân viên đã hi sinh một ngày lương.