Lesson 6 Grammar

Language: English
Subject: English language > Grammar
School grade: Vietnam Vietnam

Lesson 6 Grammar

Trong gia đình cô ấy có bao nhiêu người

Dùng how many

Bạn có bao nhiêu con chó trong nhà?

Cô ấy có rất nhiều con. Cô ấy yêu tất cả chúng.

Giáo viên của tôi mời bố mẹ tôi đến trường

mời sb đến: invite sb to

Anh bồi bàn này rất tuyệt vời.

Kia có phải mẹ của cô ấy không?

Đây là cái xe oto Mỹ của tôi

Cái kem này (là) màu hồng

Kem không cần gạch ngang

Tôi đã cưới một người Việt Nam. Và tôi rất cực kỳ yêu cô ấy.

Cưới: married to

Ai là những đứa con của bạn?

Nhà bạn ở đâu? Nhà tớ ở Hà Nội

Ha Noi khong viet co dau

I work hard because I love my work

I = tôi

I have 2 dogs and I love them all

The teacher is my mother and I adore her

The police officer is fantastic, I like her.

Today is my favourite day

Chồng của bạn làm gì?

What do you and your wife do in your free time?

Tôi có nhiều show diễn thời trang hàng năm và nhà thiết kế yêu thích của tôi là mẹ tôi

Khi nào thì con gái của bác sĩ đi học?

Đi học: go to school