1B Grammar: Verb "be" (positive, negative, questions)

Language: English
Subject: English language > Grammar
Age: 18 - 25

Довършете разговорите с правилната форма на глагола "СЪМ". Използвайте съкратени форми, където е възможно.