Eng ป.๑ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

ลากเส้นจับคู่พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้ถูกต้อง จำนวน 13 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
Language: English
Subject: English language > Alphabet
Age: 6 - 7
Tags: ตัวอย่างเช่น a ลากเส้นไปหา a