सामान्य ज्ञान

सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक
Language: English
Subject: English language > Alphabet
Age: 6 - 7

सामान्य ज्ञान

सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक

जोड्या लावा

गाय

Goat

बैल

Cow

शेळी

Ox

कुत्रा

Dog