ΑΛΓΕΒΡΑ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΛΥΣΕ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Language: Greek
Subject: Μαθηματικά > ΑΛΓΕΒΡΑ
Age: 11 - 12

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΛΥΣΕ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΛΥΣΕ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Χ+3=9

Χ+4=10

Χ+5=15

Χ+20=35

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΛΥΣΕ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Χ-2=8

Χ*3=15

Χ*4=20