Κύριες και Δευτερεύουσες

Language: Greek
Subject: Ελληνικά > Γραμματική
School grade: Greece Greece

Κύριες και Δευτερεύουσες

Ποια είναι Κύρια και ποια Δευτερεύουσα;

Θα έρθεις για φαγητό αύριο το πρωί

Κύρια Πρόταση

Γιατί δε θέλω

Κύρια Πρόταση

Δευτερεύουσα Εναντιωματική Δευτερεύουσα

Κάνε μας τη χάρη

Δευτερεύουσα Συμπερασματική Αποτελεσματική Πρόταση

Πάλι ξεκίνησες την γκρίνια

Ώστε έφυγε αμέσως

Κύρια Πρόταση

Πάντα διαβάζω τα μαθήματά μου με πολύ μεγάλη όρεξη

Δευτερεύουσα Χρονική Πρόταση

Εάν δε φας το φαγητό σου

Κύρια Πρόταση

Και να αλλάξεις μυαλά

Δευτερεύουσα Ειδική Πρόταση

Μετάνιωσα για τα χθεσινές μου άδικες κουβέντες

Δευτερεύουσα Χρονική Πρόταση

Αφότου επισκέφτηκα τη γιαγιά μου

Δευτερεύουσα Υποθετική Πρόταση

Ότι δεν ήξερες κάτι για τη χθεσινη μας εκδρομή

Δευτερεύουσα Αιτιολογική Πρόταση

Όταν βρέχει πολυ

Κύρια Πρόταση