Sopa de lletres "que veus?"

Language: Catalan
Subject: Valors Socials i Cívics > Valors
School grade: Spain Spain > Otros > Adultos

Sopa de lletres "que veus?"

Veo, veo

Y
L
W
O
K
C
E
B
P
P
T
B
V
U
T
I
I
D
B
D
O
T
P
I
S
C
V
N
A
C
P
R
L
S
S
C
S
I
W
Y
I
A
C
A
M
K
L
I
Y
S
I
S
G
I
E
P
C
D
W
C
V
A
L
U
P
A
B
A
L
T
E
N
H
P
B
A
O
O
D
A
R
J
L
G
S
K
C
H
D
V
K
V
I
R
A
A
O
L
S
P
G
P
E
B
C
E
J
N
I
I
N
L
I
R
R
L
F
L
L
R
P
L
L
T
N
I
B
G
T
F
L
U
A
A
V
N
L
J
P
C
I
C
P
J
G
A
O
E
N
N
E
I
B
D
L
A
R
Y
W
H
B
M
A
C
K
R
P
P
I
U
O
F
P
U
L
L
E
R
E
S
W
G
T
O
S
D
T
B
D
V
A
U
L
L
B
V
A
Y
N
I
F
F
N
D
M
O
B
N
E
U
T
S
Y
B
Ó
H
K
W
W
Y
G
C
Y
T
J