Centrals elèctriques

Language: Catalan
Subject: Tecnologies de la Informació i la Comunicació > Publicació i difusió de continguts
Age: 13 - 14

Centrals elèctriques

1.Omple els buits d'una cental hidràulica : línies elèctriques, turbina, alternador, embassament, presa, canonada forçada, filtres.

2. Omle els buits d'una central tèrmica : turbina, condensador, torre refrigeració, gasos tòxics, vapor d'aigua, xemeneia, combustible i caldera

3. Omple els buits d'una central nuclear: torre refrigeració, condensador, vapor, reactor, vas fissió i turbina