Elements_Estructura

Language: Catalan
Subject: Tecnologies de la Informació i la Comunicació > Arquitectura d'ordinadors

Activitat 1:
Troba a la sopa de lletres el nom de quatre elements estructurals.

A
E
U
S
B
T
B
V
G
N
W
L
R
H
B
R
M
J
S
W
D
M
A
J
T
J
J
B
T
P
G
M
T
B
S
L
S
V
B
A
L
P
L
J
B
S
S
I
E
E
K
B
S
K
L
F
I
G
W
I
M
B
G
F
K
S
Y
J
G
B
P
T
T
V
T
R
V
K
E
C
A
V
I
U
E
K
I
K
K
B
K
R
Y
M
L
A
R
V
D
Y
I
T
T
J
A
H
A
Y
A
S
S
R
R
N
W
F
F
S
R
D
P
B
G
N
C
J
F
J
J
P
R
V
K
M
E
T
T
E
W
J
W
U
K
E

Activitat 2
Col·loca les paraules que has trobat a la sopa de lletres.

Activitat 3