Linies divisòries, barres de conclusió i de separació

Nivell 1. Fitxa 10 Les linies divisòries són unes linies verticals que atrevessen el pentagrma i serveixen per separar els compassos. Es a dir, indiquen el final d'un compàs i el començament d'un altre.
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain

Linies divisòries, barres de conclusió i de separació

Nivell 1. Fitxa 10

Les linies divisòries són unes linies verticals que atrevessen el pentagrma i serveixen per separar els compassos. Es a dir, indiquen el final d'un compàs i el començament d'un altre.

1. Veiem aquestes linies

Ara indica, segons la imatge, de quants temps esà format cada compàs.
Respon posant el nombre que et sembli correcte:

2. Endevina el compàs

Quin compàs creus que deu ser el de la partitura de la imatge?
Respon indicant "2/4", "3/4" o "4/4"

3. Endevina el compàs

Quin compàs creus que deu ser el de la partitura de la imatge?
Respon indicant "2/4", "3/4" o "4/4"

A mes de les linies divisòries també hi han uns elements que s'anomenen BARRES. Ni han de dos tipus:
-Barres de conclusió
-Barres de separació
Anem a veure-les.

4. Barres de conclusió

Les barres de conclusió son les que veus marcades a la imatge.
Per què es diuen així? Marca la opció correcta:

6. Barres de Separació

Les barres de separació son les que veus marcades a la imatge.
Quina utilitat penses que deuen tenir? Marca la opció correcta: