Les linies addicionals

Nivell 1. Fitxa 8 Com a definició podriem dir que les LINIES ADDICIONALS o suplementàries son unes petites linies horitzontals que es situen a sobre i a sota del pentagrama per poder posar les notes molt agudes i molt greus que no caben en les cinc linies. Podriem dir que son una ampliació del pentagrama, doncs aumenten el nombre de les seves linies i espais.
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain

Les linies addicionals

Nivell 1. Fitxa 8

Com a definició podriem dir que les LINIES ADDICIONALS o suplementàries son unes petites linies horitzontals que es situen a sobre i a sota del pentagrama per poder posar les notes molt agudes i molt greus que no caben en les cinc linies.
Podriem dir que son una ampliació del pentagrama, doncs aumenten el nombre de les seves linies i espais.

1. Com a de ser la distancia entre les linies addicionals?

Marca la resposta que et sembli mes adient:

2. Que es un espai addicional?

Marca la resposta que et sembli mes adient:

3. Com es compten les linies i espais addicionals superiors?

Marca la resposta que et sembli mes adient:

4. Com es compten les linies i espais addicionals inferiors?

Marca la resposta que et sembli mes adient:

5. Anem a veure què son això de les linies i espais addicionals...

Com ja veieu, efectivament, son una ampliació del pentagrama cap amunt i cap avall. Ara digues, com es diuen tambe les linies addicionals?

6. Practiquem

Posa el nom a aquestes notes en linies i espais adicionals inferiors;

7. Seguim practicant

Posa el nom a aquestes notes en linies i espais adicionals superiors;

8. Cap amunt i cap avall no s'acaben mai...

Com es compten les linies i espais addicionals?
L'ordre de succeció es exactment el mateix que en el pentagrama.

Ara digues si la sequència de notes del pentagrama imlinies addicionals es correcte...

9. Relaciona

Relaciona les imatges de les linies i espais addcicionals amb els seus noms:

la en segona linia addicional inferior

do en primera linia addicional inferior

do en segona linia addicional superior

si en segon espai addicional superior