Les claus musicals

NIvell 1. Fitxa 5 Les claus, en llenguatge musical, son uns signes que serveixen per determinar el nom de les notes que trobem en cada un de les linies i espais del pentagrama. De fet, podriem dir que cap nota te nom fins que no s'escriu la clau.
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain
Age: 10 - 90

Les claus musicals

NIvell 1. Fitxa 5
Les claus, en llenguatge musical, son uns signes que serveixen per determinar el nom de les notes que trobem en cada un de les linies i espais del pentagrama. De fet, podriem dir que cap nota te nom fins que no s'escriu la clau.

1. Hi han tres claus, però en ferem servir dues...

Relaciona cada clau amb el seu nom;

clau de Sol

clau de Fa

clau de Do

2. Dibuixem la clau

A quina linia/espai comencem a dibuixar la clau de Sol:

3. Dibuixem la clau

A quina linia/espai comencem a dibuixar la clau de Fa:

4. Una clau de Sol per practicar

Proba de practicar-la a la pissarra:

5. La nota sol

Digues en quin compas esta la nota SOL

Sisè

Segon

Cinquè

Primer

Quart

Setè

Tercer

5. Sitúa la nota Sol

Digues breument a quina linia situaries la nota sol