La unitat musical

Teoria de la musica. Nivell 1. Fitxa 3 Concepte 1. La figura que representa la unitat musical es la rodona. Totes les demés figures es citen per la relació de valor que tenen amb ella.
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain > Otros > Adultos
Age: 10 - 90

La unitat musical

Teoria de la musica. Nivell 1. Fitxa 3

Concepte 1. La figura que representa la unitat musical es la rodona. Totes les demés figures es citen per la relació de valor que tenen amb ella.

1. La figura que representa la unitat musical

Digues la relació de valor de les diferents figures respecte a la rodona:

val 1/8 de rodona

val 1/4 de rodona

val 1/2 rodona

val 1/16 de rodona

val 1/64 de rodona

es la unitat

val 1/32 de rodona

📚 CONCEPTES TEORICS QUE CAL ASSEGURAR

Relacio de valor de les figures entre si.
Cada figura val
-El doble de la següent i la meitat de l'anterior
si les considerem en ordre de successió de major a menor

2. Valors d'equivalencia

Tenin en compte el que acabem d'esmentar, relaciona cada figura amb els seus valors d'equivaencia:

val 2 semicorxeas, 4 fuses i 8 semifuses

val 2 blanques, 4 negres, 8 corxeas, 16 semicorxeas, 32 fuses i 64 semifuses

val 2 corxeas, 4 semicorxeas, 8 fuses i 16 semifuses

val 2 semifuses

val 2 fuses i 4 semifuses

val 2 negres, 4 corxeas, 8 semicorxeas, 16 fuses i 32 semifuses