El compàs musical

Nivell 1. Fitxa 9 Com a definició podriem dir que el compàs es la divisió del temps en parts iguals. No hem de confondre "ritme" amb "compàs", doncs el primer existex de manera natural i el segon es una invenció humana creada per a facilitar la lectura i comprensió del ritme.
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain

El compàs musical

Nivell 1. Fitxa 9

Com a definició podriem dir que el compàs es la divisió del temps en parts iguals. No hem de confondre "ritme" amb "compàs", doncs el primer existex de manera natural i el segon es una invenció humana creada per a facilitar la lectura i comprensió del ritme.

1. Representació del compàs

Digues com creus que es representen els compassos:

2. Anem a veure-ho...

Aquesta es la representació habitual dels compassos.
Ara digues a què et recorda:

3. Numerador i denominador.... Estem fent matemàtiques?

Com veus, els compassos consten de dues xifres, una a sobre de l'altre, i cadascuna te una funció ben determinada.
-El "numerador" indica la quantitat de temps que te le compàs.
-El "denominador" Indica la figura que representa 1 temps.
Observant la imatge, digues quina nota et sembla que representa 1 temps:

4. Mirem el denominador

Digues quina nota representa el compas que te com a denominador el 2 (recorda les fitxes 1 i 3):

5. Mes denominadors...

Digues quina nota representa el compas que te com a denominador el 8:

6. Ara mirem el numerador

Què deu indicar aquest numerador? Selecciona la resposta correcta en el desplegable:

7. Tipus de compàs

Els numeradors representen el tipus de compàs:
-COMPAS BINARI de 2 temps
-COMPAS TERNARI de 3 temps
-COMPAS QUATERNARI de 4 temps
Per tant, podem dir aue els compassos es poden dividir en... Indica la resposta correcta:

8. Parlant de temps...
Cada compàs es divideix en unes fraccions anomenades "temps" que venen marcades pels numeradors del compassos.
Veiem-ho:

Digues quin compàs de la imatge seria compàs ternari.
Respon amb "primer", "segon" o "tercer"

9. Com marquem els temps dels compassos binaris, ternaris i quaternaris:

Digues en quin d'aquests compassos fem anar la mà de baix a dalt.
Respon "2 temps", "3 temps" o "4 temps"

10. Seguim marcant els temps

A quin compàs movem la mà des de baix, a la dreta i a dalt.
Respon "2 temps", "3 temps" o "4 temps"

13. Una mica mes...

A quin compàs movem la mà des de baix, d'esquerra a dreta i a dalt.
Respon "2 temps", "3 temps" o "4 temps"

12. Forts i dèbils

En l'execucio dels compassos, tant si son de 2, 3 o 4 temps, veiem que ni han un que uns son forts i altres dèbils. Relaciona cada imatge amb l'execució que li correspongui:

fort - dèbil - fort - dèbil-

fort - dèbil -dèbil

fort - dèbil