Suma i resta de diversos nombres enters

1. Escrivim de nou l'operació treient els parèntesis. 2. Sumem els nombres de signe positiu 3. Sumem els nombres de signe negatiu 4. Fem la diferència
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Multiplicació
Age: 12 - 13

Suma i resta de diversos nombres enters

1. Escrivim de nou l'operació treient els parèntesis.
2. Sumem els nombres de signe positiu
3. Sumem els nombres de signe negatiu
4. Fem la diferència

Calcula i relaciona

Calcula les següents operacions. Has de fer les operacions a la llibreta i després relacionar l'operació amb el seu resultat.

(-9) + (-4) - (+5) =

16

(+7) + (-3) - (+15) =

-11

(-6) - (-9) + (+13) =

-18

(-14) + (+23) - (+2)

7

Fes les següents operacions amb parèntesis

Calcula i relaciona el resultat

(19+2) - (7-3)=

-21

(-5+ 2) - (6 -7) =

-2

(14 - 5) + (-6 -7)

-4

(-7-12)- (7 -5) =

17

Multiplicació i divisió de nombres enters

Calcula i relacionoa

(-1) · (+5)=

-5

(+2) · (-3)=

56

(-7) · (-8)=

-6

(+4) · (+8)=

32