DIVISIONS PER 2 XIFRES

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Divisió

DIVISIONS PER 2 XIFRES

Quina és la divisió de 456 dividit per 12?

Calcula la divisió de 378 dividit per 14.

Resol la divisió de 572 dividit per 22.

Quina és la resposta de 648 dividit per 18?

Fes la divisió de 726 dividit per 33.

Calcula el resultat de 594 dividit per 27.

Resol la divisió de 825 dividit per 55.

Quina és la divisió de 468 dividit per 26?

Fes la divisió de 693 dividit per 33.

Calcula la resposta de 840 dividit per 35.