Operacions decimals

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul

Operacions decimals

Quina és la suma de 0,25 i 0,15?

0,40

0,20

0,30

0,50

Quina és la diferència entre 0,8 i 0,5?

0,3

0,2

0,1

0,6

Si multipliquem 0,25 per 100, quin resultat obtenim?

2,5

25

0,0025

0,25

Quin és el resultat de dividir 0,75 entre 5?

0,15

0,10

0,25

0,50

Quina és la suma de 0,6 i 0,03?

0,63

0,09

0,69

0,63

Si multipliquem 0,2 per 1000, quin resultat obtenim?

200

2

0,002

0,02

Quin és el resultat de dividir 1,2 entre 10?

0,12

12

1,22

0,012

Quina és la diferència entre 0,9 i 0,07?

0,97

0,83

0,83

0,17

Quina és la suma de 0,4 i 0,06?

0,46

0,10

0,64

0,42

Si multipliquem 0,15 per 10, quin resultat obtenim?

0,015

1,5

15

0,15