EE matemàtiques

Fitxa per introduïr conceptes bàsics de matemàtiques
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul
School grade: Spain Spain

EE matemàtiques

Fitxa per introduïr conceptes bàsics de matemàtiques

el DOBLE de 22

el TRIPLE de 44

La MEITAT de 132

El TRIPLE de 54

la MEITAT de

la MEITAT de 324

el TRIPLE de 72

el DOBLE de 87

un QUART de 200

la MEITAT de 96

Uneix amb una línia cada nombre amb la seva meitat:

18

34

17

26

26

92

3

100

46

12

24

9

28

14

13

6

50

13

50

25

Assesnyala quina xifre s'aproxima més al resultat

4.321 x 5=

22.000

25.000

8.710 x 3=

27.000

24.000

6.450 x 4=

13.000

10.000

2.308 x 4 =

10.000

8.000

4.700 x 6=

31.000

29.900

1.308 x 7=

9.000

8.000