Divisions mentals

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul
Age: 9 - 10

Divisions mentals

Uneix

24: 6=

4 R:1

30: 10=

9

18: 2=

3

26: 5=

15

17: 8=

5 R:1

24: 7=

7

15: 1=

9 R:2

13: 3=

3 R:3

56: 8=

4

83: 9=

2 R:1