Càlcul mental

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul
Age: 10 - 11

Càlcul mental

Quin és el resultat de la multiplicació 7 x 9?

56

60

63

70

Quina és la resposta de la expressió 5 x (3 + 2)?

10

15

20

25

Quin és el resultat de la resta 789 - 321?

468

468

468

468

Quin és el resultat de la multiplicació 12 x 8?

96

100

104

108

Quin és el resultat de la divisió 96 ÷ 8?

10

11

12

13

Troba paraules relacionades amb CÀLCUL

M
Y
W
D
R
G
A
M
V
R
O
K
N
I
P
B
A
L
I
Y
P
D
G
V
R
N
L
G
T
N
E
I
R
I
O
D
P
K
G
O
R
I
E
S
D
C
T
S
A
M
A
V
S
I
U
O
G
U
S
B
C
Y
T
O
C
I
D
M
Y
R
I
A
A
N
T
R
C
A
B
E
O
M
U
W
E
L
C
J
U
S
R
E
S
U
L
T
A
T
Y
K