9.-Suma de centenes amb algoritme obert2 (fins a mil)

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul

312

443

276

613

645

404