0.2- Muliplicacions amb algoritme obert (una xifra X una xifra) (Còpia) (Còpia)

Multiplicacions de nombres d'una xifra entre ells
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Càlcul
3\times2
4\times2
2\times8
3\times5
4\times3
4\times4
3\times6
3\times4