FRUITA I VERDURA - RELACIONAR

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Vocabulari
Age: 8 - 11

FRUITA I VERDURA - RELACIONAR

Relacioneu el dibuix amb el nom

Relacioneu el dibuix amb el nom

ALBER

GÍNIA

A

QUI

CA

LL

CAR

BASSÓ

CAR

XOFA

Relacioneu el dibuix amb el nom

CASTA

NYA

CE

CO

CIRE

ONY

CO

BA

COD

RES

Relacioneu el dibuix amb el nom

COGOM

CAROLA

CO

AM

ENCI

L

ES

GA

FI

BRE

Relacioneu el dibuix amb el nom

KI

IXA

LLIMO

NA

MADU

WI

MANDA

RINA

ME

Relacioneu el dibuix amb el nom

MON

ROT

PASTA

GETA

PAT

ATA

PEB

NAGA

PE

RA

Relacioneu el dibuix amb el nom

PIN

TAN

PLÀ

UNA

PO

YA

PRÉ

SSEC

PR

MA

Relacioneu el dibuix amb el nom

RA

RIA

SÍND

ONJA

ESPÀR

ÏM

TAR

ÀQUET

TOM

RECS