VERBS HABITUALS 2a (tots els temps)

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Verbs
Age: 12 - 13

Imperfet subj. i condicional

El nin