FRASES DEORDENADES 1

ADAPTACIÓ DE SABERS DE LA CPMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Sintaxi
Age: 10 - 11

PODRIES CONSTRUIR UNA FRASE AMB AQUESTES PARAULES?

COOPERATIVA, ÉS, UN, UNA, D'EMPRESA, TIPUS

1

2

3

4

5

6

QUÈ HAS HAGUT DE FER AMB LES PARAULES PERQUÈ FORMESSIN UNA FRASE AMB SENTIT?