primers prefixos

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Prefixos i sufixos
Age: 9 - 10
E
B
Y
D
A
D
V
H
I
B
Y
S
H
I
H
V
S
K
N
E
C
D
Y
E
V
B
J
T
O
B
J
E
I
O
K
S
N
E
W
L
Y
O
Y
K
K
S
M
M
W
W
T
C
T
S
U
P
V
H
L
C
U
I
P
P
J
P
A
O
F
X
J
D
C
E
J
B
D
R
W
U
J
R
W
R
D
I
E
K
A
W
R
E
E
M
R
I
W
P
A
D
C
F
J
L
L
A
S
V
R
E
L
C
J
V
T
A
G
R
E
C
T
N
I
I
N
Ú
T
I
L
P
V
R
N
A
V
L
A
S
F
S
A
E
N
T
F
R
U
L
O
R
L
T
I
M
D
E
S
C
O
N
T
E
N
T
C
A
A
B
L
K
V
W
D
M
J
W
I
F
K
S
D
D
L
C
N
V
P
M
J
H
G
P
J
I
W
O
A
E
L
S
U
B
T
E
R
R
A
N
I
X
R
J
D
P
R
E
H
I
S
T
Ò
R
I
A
L