ortografia de la "h"

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Ortografia
Age: 14 - 15

ortografia de la "h"

Completa l'oració: Avui ___ d'anar a comprar

Completa l'oració: __ deixes provar una galeta?