Fitxa, entrada 4

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Morfologia
Age: 7 - 10

1. Què pots veure en la següent imatge?

2. Uneix el número amb el seu nom

1

DOS

2

UN

3.Troba les següents paraules:
Infant
Educació
Aprendre
Escola
Alumne

J
L
C
W
C
R
L
U
I
N
F
A
N
T
B
E
N
U
S
A
E
V
D
P
E
D
U
C
A
C
I
Ó
A
P
R
E
N
D
R
E
H
F
T
U
T
D
W
H
T
F
E
S
C
O
L
A
A
L
U
M
N
E
R
O