CCBB EXPRESSIÓ ESCRITA 2014

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Gramàtica
Age: 11 - 99
Tags: expressió escrita

A l’escola s’ha organitzat un concurs de robots per als alumnes de cicle superior. Imagina el robot
amb el qual hi participaries i descriu-lo. Digues quin nom té, com és, per a què serveix i com funciona.
Finalment, explica quins avantatges suposaria tenir-lo.
Escriu un títol per a la redacció.