CCBB 2018

Expressió escrita en català extreta de les CCBB del 2018.
Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Gramàtica
Age: 11 - 99
Tags: expressió escrita

Imagina que ets l’escriptor de “Fugida”, el primer text que has llegit. Acaba la història del Daniel.
Explica on va anar quan va pujar al taxi, què havia de fer, per què necessitava els diners i si algú es
va adonar que els havia agafat. Explica si es va trobar amb algú altre i com va acabar tot.
Escriu un títol per a la redacció.
Anota al final el nombre de paraules escrites.