Les abelles

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Comprensió lectora
School grade: Spain Spain

Les abelles

Troba en aquesta sopa de lletres 8 paraules relacionades amb la notícia de les abelles.

C
I
O
E
M
I
G
L
O
T
C
A
C
G
V
A
W
N
W
R
M
J
A
V
P
S
A
P
J
T
R
L
B
S
G
R
H
B
B
H
T
N
O
K
E
R
B
L
K
E
I
O
E
E
O
S
L
L
T
M
E
L
G
U
E
C
N
N
A
D
U
C
·
P
P
G
A
M
F
O
P
T
T
H
C
B
F
L
T
E
A
H
T
Y
R
C
S
E
W
D
H
G
I
U
R
M
T
R
B
K
P
M
R
U
S
C
R
N
N
A
E
U
K
Y
L
E
T
A
L
N
D
D
I
T
T
N
F
U
O
S
B
Y
S
B
K
L
A
T
W
U
T
A
W
D
H
C
T
C
Y
M
V
F
Z
T
R
A
I
U
R
I
G
M
I
G
H
F
W
A
J
A
R
F
A
P
I
C
U
L
T
O
R
P
C
O
H
J
M
S
K
W
O
W
V
D
W
B
I
I
U
J
A
U
T
Ò
C
T
O
N
A
B
T
O
Ó
H
G